Onze programma's in het buitenland

?Nouveau document?

Burkina Faso

Sinds 2009-2010 is Cap'ten aanwezig in enkele scholen in Burkina Faso (West-Afrika) meer bepaald in Koudougou. De pedagogie die Cap'ten voorstelt zit helemaal op dezelfde golflengte met de zin van de directie en leerkrachten om meer autonomie en zelfvertrouwen bij de kinderen te ontwikkelen. Hun leren van zelf stil te staan bij hun ervaringen en zelf hun leven op te bouwen. Elk jaar komen er meer en meer leerkrachten bij de oorspronkelijke groep en zo wordt het enthousiasme groter in het gebied.

De fase is bijna ten einde: het pedagogisch materiaal is aangepast aan de plaatselijke bevolking. Er is een lokale partner die voor de finaniële kant als voor de promotie en de evolutie van het pedagogisch materiaal zorgt, in lijn met Step2you.

Het project is hartelijk en met interesse onthaald in nieuwe deelnemende scholen. Dit is slechts een begin van een groot en mooi gedeeld avontuur!

Kameroen

In 2011 is er een piloot project gestart in het Noorden van Kameroen (Maroua-Mokolo). Een Belgische ondernemer, met verbondenheid aan die kant van het land, nam het initiatief om Cap'ten er te lanceren. Zoals in Burkina Faso, was de opstart enthousiast onthaald door de leerkrachten, schooldirecties en betrokken leerlingen. Het materiaal wordt aangepast aan de lokale context. In de zomer van 2013 is er een school in Douala die gevraagd heeft om de opstart van het project met alle leerlingen te doen. Een ideaalbeeld zou zijn dat er een link is tussen de deelnemende scholen van Kameroen en die van Burkina Faso.

Zwitserland

Sinds het schooljaar 2012-2013, is het materiaal gebruikt in de internationale school van Vevey. Na een vruchtbaar jaar is het pedagogisch materiaal in vertaling naar het Engels zodanig dat ook de Engelstalige leerkrachten en leerlingen hiervan gebruik kunnen maken.

Frankrijk

Cap'ten is getest in enkele klassen in de streek van Caen (Normandië), waar onze partner Kamer van Koophandel en Industrie het programma heel ambitieus ziet om de ontwikkeling van de ondernemingszin te ontwikkelen: 'Prodije'. Dit stelt een ondernemend parcours voor aan jongeren vanaf de lagere school. Het doel ligt in de filosofie van Step2you: een programma per leeftijdscategorie, een immersie in het zetten van leerlingen in project, het werken rond talenten en zelfvertrouwen.

Meer inlichtingen voor het gebruik van ons materiaal buiten België?

Contacteer laurence.lievensichec.be