Team

Al meer dan 20 jaar lang streeft Step2you ernaar leermiddelen uit te denken, te testen, te vervaardigen en te ontwikkelen bestemd voor leerlingen en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, met de bedoeling, het ondernemerschap vanaf de jongsten te stimuleren en dit gedurende de hele schoolperiode.

 

Laurence Lievens , Directrice
laurence.lievens@ichec.be

Christine Evrard
christine.evrard@ichec.be

Françoise Peckstadt, Opleiding Leerkrachten

intro équipe

 


Laurence imagette 1

Laurence Lievens, Directrice

laurence.lievensichec.be

Ik kom uit een familie van onderwijzers, vandaar waarschijnlijk mijn wens om zelf actief te zijn in het onderwijs in de brede zin van het woord, alleszins in relatie met de mens.

Mijn basisopleiding aan de ICHEC heeft mijn kijk op de wereld geopend en de nodige levenservaring gebracht...

Gedurende de uitwerking van mijn project-thesis in Egypte, alsook mijn jaar ervaring als onderwijzeres in het multiculturele milieu van Molenbeek, gedurende mijn 2-jarig verblijf in de Comoren, of nog gedurende mijn 10-jarige medewerking aan de opleiding voor startende ondernemers te Brussel, de rode draad in mijn loopbaan is steeds anderen ontmoeten om samen gemeenschappelijke projecten te creëren. Dit vergt aanpassingsvermogen, openheid en aanvaarden dat we niet over alle sleutels beschikken om de ons omringende wereld te vatten.

Alles samen kan ik terugblikken op meer dan 20 jaar ervaring in het uitdenken en creëren van opleidingsprogramma's en leermateriaal voor verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen, onderwijzers, ondernemers)...

Met passie voor creativiteit en ondernemend onderwijs, en gevoel voor ethische kwesties, duurzame ontwikkeling, verantwoord ondernemen en de Noord-Zuid samenwerking, werk ik sinds 10 jaar binnen het team van Step2you. Ik heb de gelegenheid om gehad Cap'Ten, Explor'Ado en Dream gericht naar jongeren van 10 tot 19 jaar, mede op te richten en te ontwikkelen.

flèche Gterug

Christine Evrard

christine.evrardichec.be

Ik ben opgegroeid in het dorpje van Villers-la-Ville, opgevoed met respect voor de natuur en de mens.

nouveau rect 2RIChristineChristine Evrard

Mijn verlangens en mijn verwachtingen op gebied van studies, meer nog, mijn passies, hebben me vrij snel de richting van het artistieke milieu doen inslaan. Ik verlangde ernaar tekenlessen te nemen maar botste al gauw tegen de weigering van mijn familie. Mijn vader gaf me niet de gelegenheid om mijn dromen waar te maken, en wou dat ik echte studies zou gaan volgen. Zonder diploma op zak heb ik toen besloten om... mijn leven... te ondernemen.

Als jonge moeder heb ik mijn plan moeten trekken. Ik was op zoek naar een beroep dat mijn passie zou aanwakkeren, en ben zo van de ene kleine baan naar de andere verhuisd. Ik heb opleidingen gevolgd en ben als vrijwilliger aan de slag geweest. Deze ervaringen waren erg verrijkend. Ik heb leren werken met veel mensen, allen erg verscheiden. De onderwerpen die ik behandeld heb, hebben me onbewust in staat gesteld een veelheid aan competenties te ontwikkelen: een groot aanpassingsvermogen, het persoonlijk contact dat ik heb met de mensen, heeft me toegelaten unieke relaties met ieder van hen te ontwikkelen. Maar vooral heb ik geleerd mijn plan te trekken, en nooit op te geven zelfs als de opgave onoverkomelijk lijkt.

Aan het einde van dit buitenmaats parcours heb ik eindelijk mijn leidmotief gevonden: Step2you. Een team dat me zijn vertrouwen gegeven heeft. Wetende dat het niet altijd gemakkelijk is onze passies te vinden, onze dromen waar te maken, en dat de weg vol valkuilen zit, deel ik vandaag mijn kennis met jongeren die hun toekomst willen ontdekken... mijn doel is hen aantonen dat zich daar prachtige mogelijkheden verbergen, dat het erop aankomt hen vertrouwen te geven en een beetje begeleiding tot er bij hen een lichtje gaat branden...

Ik ben gedreven door het vermogen dat de kinderen hebben om zich aan te passen, zich waar te maken in de hen omringende wereld. Hen een kader en tools aanbieden die hen in staat stellen zich te openen voor de wereld, maar ook en vooral, voor zichzelf, is een geluk dat me elke dag toebedeeld is binnen het team van Step2you.

flèche Gterug

Françoise Peckstadt, Opleiding Leerkrachten

Ik heb het geluk gehad op te groeien in een warm nest, waar openheid van geest, mensen, wat hun oorsprong ook moge zijn, onbevooroordeeld en met respect behandelen, met de paplepel ingegeven zijn.

nouveau rect 2RINathalieFrançoise Peckstadt

Ik wist niet echt welke richting inslaan qua studies en heb uiteindelijk zonder veel overtuiging  voor T.E.W. gekozen. Mijn professioneel parcours heeft nadien een hele omweg gemaakt (reclame, marketing, stokbeheer, administratie) voor ik inzag dat mijn hart ergens anders lag. In 2005 heb ik ervoor gekozen om me te heroriënteren naar het menselijke aspect binnen het bedrijfsleven, door als consultant aan de slag te gaan binnen het domein van Human Resources.

Maar dankzij de ontdekking van de neurowetenschappen via opleidingen aan het Institute of Neurocognitivism, ben ik me in 2010 eindelijk gaan focussen op wat me echt nauw aan het hart ligt, met name het menselijk gedrag. Mensen helpen hun zelfkennis en de kennis van anderen te verrijken, inzicht bieden rond de mechanismen achter interpersoonlijke relaties, tools aanreiken die kunnen helpen om op een meer authentieke en serene manier met elkaar om te gaan, dat is wat me beweegt!

Ik ben zeer gevoelig voor de maatschappelijke ontwikkeling en de behoefte om tot een nieuwe vorm van samenleven te komen, en ben dan ook zeer dankbaar het Step2You team te kunnen vervoegen om mijn bescheiden bijdrage te leveren aan dit prachtige project. Het schoolparcours van mijn 3 kinderen (en niet in het minst van mijn jongste, die in het bijzonder onderwijs zit) hebben me gesterkt in het idee dat onze kinderen vragende partij zijn van een andere soort relatie op school (van gelijke tot gelijke eerder dan verticaal) en een andere aanpak behoeven om de wereld van morgen te bouwen.

flèche Gterug