Explor'ado

Explor'ado, ontdek jouw creativiteit, vanaf 14 jaar......

Explor'Ado is een methode met allerlei tools waarmee de leerlingen kunnen ontdekken wat hun divergent denken afremt, om vervolgens op een ludieke manier deze remmen weg te nemen en hun creativiteit te stimuleren, want creativiteit is een essentiële vaardigheid in hun vorming en ontwikkeling.

Creativiteit is het vermogen om iets concreets te bedenken en uit te voeren dat nieuw is, of een originele oplossing voor een bepaald praktisch probleem te vinden. Creativiteit is eerst en vooral een positieve, open en nieuwsgierige geestesgesteldheid.

Terwijl creativiteit vaak wordt geassocieerd met de kunst, kan het ook tot uiting komen in andere domeinen zoals de wiskunde. Het speelt een belangrijke, zo niet essentiële rol in innovatie en uitvindingen, die heel nuttig zijn in sommige sectoren, maar meer algemeen ook in het dagelijks leven en de ideeën over de toekomst.

Eado

In staat zijn positief te leven, van een obstakel een kans te maken om te evolueren of om te proberen bepaalde zaken anders te doen, is dit niet een echte sterkte?

Als we creativiteit beschouwen als het vermogen om creatieve oplossingen te vinden of te laten vinden voor aanpassingsproblemen waarmee iedereen geconfronteerd wordt, begrijpen we beter waarom het van essentieel belang is om er op school over te praten en creativiteit zelfs te stimuleren !

EA 1

Elk idee is de vermelding waard