Onstaan

De activiteiten van Step2you zijn gestart in 1997, met de lancering van het programma Dream, bestemd voor jongeren aan het einde van het secundair onderwijs, in het sombere klimaat van die tijd, dat overigens nog heel actueel is...

We vonden het van essentieel belang om schoolgaande jongeren in contact te brengen met dynamische ondernemers, starters en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen. Het doel van deze actie was om jongeren het vooruitzicht te geven op een stimulerend en inspirerend beroepsleven. Deze methode is door de jaren heen bijzonder succesvol gebleken.

In 20 jaar tijd de methode en tools Dream zijn sterk geëvolueerd, vooral in het licht van de Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode die buitengewoon doelmatige hulpmiddelen biedt om zelfkennis te verwerven, de onvoorwaardelijke basis om in volle bewustzijn zijn leven op te bouwen.

In 2003 hebben wij op initiatief van een visionair bedrijfsleider en humanist het programma Cap'ten ontwikkeld en getest. Dit programma stimuleert de ondernemingszin bij de “kleintjes” in de laatste jaren van de basisschool. Ondanks veel scepsis onder de mensen met wie we indertijd gesproken hebben over het project, was Cap'ten vanaf het begin ongelooflijk succesvol: ruim 12.000 aanmeldingen van Franstaligen (het programma bestond toen nog enkel in het Frans) vanaf de eerste maand na de lancering. Dit is een kwart van alle leerlingen!

photos S2Y

We zijn uitgegaan van een intuïtie die zich in de praktijk bevestigd heeft: de intuïtie dat elk kind van nature een ondernemer is. Kinderen beschikken immers over durf, creativiteit, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en een oneindig vermogen om obstakels te overwinnen of omzeilen. Per slot van rekening zijn dit allemaal kwaliteiten die een ondernemer nodig heeft ... En Cap'ten is ontwikkeld om al deze kwaliteiten naar voren te brengen.

Om tot slot een volledig programma en geïntegreerd bewustmakingstraject over het ondernemerschap te kunnen aanbieden aan jongeren van alle leeftijden, hebben wij in 2007 op initiatief van één van onze historische partners, het Agentschap voor economische stimulering van het Waalse Gewest, het programma Explor'ado ontwikkeld voor jongeren vanaf 14 jaar. Explor'Ado werkt op ludieke wijze aan de remmen op de creativiteit. Deze remmen kennen wij allemaal, namelijk de angst om te falen en de angst voor wat anderen ervan denken.