DREAM

Dream, passie, de mooiste job ter wereld, vanaf 16 jaar...

Dream is bedoeld om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs te laten nadenken bij hun studie en beroepskeuze. Hierin helpt ons programma om de leerlingen eerst zichzelf beter te leren kennen en daarna een ontmoeting met een gepassioneerde professional te beleven. Hiermee kunnen idee├źn afgetoetst worden met de realiteit.

Dream stimuleert een constructieve houding bij de leerlingen: ze komen in contact met gedreven professionals die hen vol overtuiging boodschappen meegeven zoals de wil om te leren, om initiatieven te nemen, door te zetten, creatief te zijn enz. Met deze getuigenis enerzijds en het lesmateriaal van Dream anderzijds worden de leerlingen aangemoedigd om hun professionele ambities verder uit te werken.

image Dream