Cap'ten

Cap'ten, Word Kapitein van je project, vanaf 10 jaar

Cap'ten stelt een methode voor om leerlingen ertoe aan te zetten te durven ondernemen en zelf een ambitieus project uit te werken op hun niveau.
Logo European Enterprise AwardsIn 2007 heeft Cap'ten de European Enterprise Award « Investment in People » gewonnen, toegekend door de Europese Commissie, gekozen uit 300 projecten afkomstig van de 27 lidstaten!

De troeven van Cap'ten

flèche DRMeer lezen
Cap'ten 1

 

Dynamiek : Cap'ten brengt een groepsdynamiek op gang in de klas. Met de leerkracht, maar ook tegenover de hele school en de ouders...

Persoonlijke talenten : Cap'ten brengt alle talenten van de kinderen naar voren, zoals organiseren, handwerk, tekenen, artistieke en lichamelijke uitdrukking...

Uitdaging : Cap'ten plaatst elk kind voor een uitdaging op zijn/haar maat. Om het project te realiseren zal het kind zijn eigen grenzen moeten verleggen, oplossingen zoeken...

Geïntegreerd : Cap'ten is geen extra project binnen het al stevig gevulde schoolcurriculum, het is een ludieke en door pedagogische tools ondersteunde methode die leerlingen de mogelijkheid geeft zelfstandig hun project aan te gaan.

Effecten op langere termijn : Cap'ten bevordert de kennis en competenties via de eigen ervaringen van iedere leerling. Op langere termijn zorgt Cap'ten voor het stimuleren van de zin voor initiatief, dynamisme en de zelfstandigheid, competenties die gedurende het hele verdere leven belangrijk zijn.


Concreet

Cap'ten biedt de leerlingen een boek dat ze kunnen gebruiken om hun project zelfstandig uit te voeren. Bij elke fase van het project kan het kind beroep doen op het boek. Dit biedt het kind de mogelijkheid een project uit te voeren, individueel of in groep, in klassikaal verband of buiten de school, met of zonder de hulp van een volwassene, rond een vastgelegd thema of een onderwerp naar keuze.

Voor leerkrachten biedt Cap'ten een volledige methode, simpel en flexibel, met bijhorende tools, pedagogisch dossier en begeleiding. Dankzij de flexibiliteit van het pedagogisch materiaal, kan de leerkracht de methode totaal vrij gebruiken, helemaal volgens de eigen pedagogische keuzes. De looptijd van het project varieert naar gelang deze keuzes. Om volledig tot recht te komen, raden we aan deze looptijd effectief te gebruiken.


Om te slagen

De keuze van het kind: de keuze van het persoonlijke werkstuk of het werkstuk in kleine groepjes (2 tot 3 leerlingen maximum) moet zelf worden gekozen door het kind op basis van de eigen smaak en eigen interesse, zelfs indien deze keuze wordt genomen binnen een thema dat door de leerkracht wordt gekozen.

Moeilijkheidsgraad (uitdaging): de deelname aan Cap'ten staat de leerling toe te beseffen dat hij in staat is moeilijke taken te vervullen, een uitdaging aan te gaan, er in kan slagen zichzelf te overtreffen, en verbaasd kan zijn van de eigen capaciteiten.

De realisatie, de actie: het kind moet een concreet project uitvoeren. Het is belangrijk dat het dit zelf doet, zijn plan trekt, durft initiatief nemen, probeert, herbegint én dat er ruimte is voor vergissingen en herbeginnen.

De ideeënmarkt: geeft de kinderen de mogelijkheid regelmatig over successen, vragen, moeilijkheden en oplossingen te spreken en de gewoonte aan te leren in publiek te spreken. Men kan de grootste moeilijkheden aan wanneer er solidariteit is en wanneer het werk in groep wordt georganiseerd.

Evaluatie door zelf-evaluatie: geeft elk kind de mogelijkheid zich beter te leren kennen door na te denken over de eigen manier van werken, het gedrag, sterke punten en punten die nog kunnen worden verbeterd.

Presentatiemomenten: twee momenten bevorderen de waardering voor het gerealiseerde werk en de gedane moeite. Het eerste is het moment van de presentatie voor de klas. Het tweede moment is de presentatie van de realisatie van het project voor een publiek, zodat ook de jongere kinderen in de school interesse krijgen om later ook een project uit te voeren. De ouders zien waar hun kinderen aan gewerkt hebben op school. Zo creer je ouderbetrokkenheid.

flèche GTerug