Onze programma's

Onze acties Cap'ten, Explor'ado en Dream hebben tot doel ondernemerschap bij jongeren vanaf 10 jaar te stimuleren.

Wat betekent ondernemerschap ?

Een project uitwerken, een idee verwezenlijken, de eigen talenten valoriseren, door creatief, nieuwsgierig, autonoom en volhardend te zijn, door in staat te zijn hindernissen te overwinnen, oplossingen te vinden, vooruit te gaan en zichzelf te ontdekken voor een betere zelfkennis.

Zelfvertrouwen en zelfkennis zijn twee fundamentele pijlers om ondernemende volwassenen te worden, burgers die hun plaats in de maatschappij gevonden hebben.