Missie


Sinds meer dan 19 jaar is de missie van Step2you het ontwikkelen van ondernemersattitudes bij jongeren vanaf 10 jaar ...

Onze rotsvaste overtuiging dat iedereen minstens één talent te bieden heeft aan de wereld is de rode draad van alle onze acties bestemd voor de jongeren. Persoonlijke projecten realiseren, de eigen creativiteit ontdekken, zelfreflectie en een levensproject uitdenken, maken het mogelijk deze veelvuldige, gediversifieerde en persoonlijke talenten te ontdekken en onder de schijnwerpers te brengen. bulles 1

De jongere leert zichzelf hierdoor beter kennen en zijn zelfvertrouwen groeit. Zelfkennis en zelfvertrouwen zijn beide onontbeerlijk om jongeren te laten uitmunten en de enorme verspilling aan talent die België momenteel kent, te vermijden.

Onze kinderen tools verschaffen die hen aanmoedigen hun leven te “ondernemen”, hun eigen ondernemingsavontuur te beleven, dat is de missie die ons team met enthousiasme uitdraagt.

Het DNA van onze programma's


De persoon staat aan de basis van de ondernemingsdaad, hij geeft zijn "kleur" aan het bedrijf, hij zorgt dat het project succesvol wordt, hij geeft het zijn toegevoegde waarde, zijn persoonlijkheid en creëert daardoor economische waarde, werkgelegenheid, welvaart en aantrekkingskracht voor de regio.

Daarom beginnen we in al onze programma's altijd eerst met de projectdrager die we vervolgens de tools, technieken, vaardigheden, specifieke kennis aanreiken.

Dit DNA van Step2You is ongetwijfeld de onderscheidende factor tussen onze programma's en die van andere operatoren.

Deze fundamentele aandacht voor de persoon uit zich in


  • Het werk van wat Fleming metavaardigheden noemt: dat wil zeggen het vermogen om een nieuwe situatie te interpreteren en zich aan te passen of de juiste vaardigheden toe te passen ... Dit is niet het antwoorden op vragen of problemen gesteld door voorspelbare taken in een bekende omgeving, maar het is leren omgaan met onzekerheid, de juiste vragen stellen en manieren ontwikkelen om problemen op te lossen. Concreet betekent dit “leren leren”, “kennis overdragen en toepassen in verschillende contexten”, “creatief zijn en anders denken”, “zichzelf kennen”.

  • Aandacht voor zelfkennis, bewustwording van het eigen functioneren en de eigen troeven (met “Miertje-mijn-spiegel” in Cap'ten, de ontdekking van de eigen creativiteit in Explor'Ado, de vragen in "Ontdek je troeven" in Dream) om een persoonlijk ondernemerstraject uit te werken afhankelijk van ieders persoonlijkheid.
  • Het verstrekken van tools aan alle deelnemers en niet alleen aan de leraren, om ieders zelfstandigheid te bevorderen.

  • De belichaming van een beroep natuurlijk, maar ook en vooral van een loopbaan door de Dream-getuigen, die hun getuigenis ook concentreren op wat zij zelf leuk vinden, op de bronnen van motivatie in hun beroep en/of organisatie, om de jongeren het belang te laten inzien van de samenhang tussen persoon en project.

  • De verankering: iedereen een ondernemerschapservaring laten meemaken om hen te laten ondervinden wat ze wel en niet leuk vinden, wat hun remmen en comfortzones zijn, het plezier van de actie ... Door de deelnemers actief mee te laten meedoen (en niet als "toeschouwer" of "consument"), werken we diep in op hun drijfveren, die hen ertoe aanzetten iets te ondernemen. Door zelf actief het plezier van het ondernemerschap te ervaren, krijgt men het hoogste percentage "recidieven".

  • Het zoeken naar kennis over de werking en ontwikkeling van de mens om alleen activiteiten en programma's aan te bieden aangepast aan de leeftijd (zo werd de eerste versie van Explor'Ado niet meer gebruikt omdat hij niet geschikt bleek voor jongeren van deze leeftijdsgroep)

  • De positieve oriëntering: elke jongere beschikt over minstens één talent en het doel van Step2You is om elk kind te helpen om dit talent te ontdekken en ontwikkelen door het aanleren van de nodige vaardigheden om het te laten groeien. Wij geloven dat iedereen over de middelen beschikt voor zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen evolutie.

    En het zijn inderdaad al deze bewuste talenten en positieve instellingen die de wereld nu en in de toekomst nodig heeft.