Dream boekjes voor de leerlingen

Om je te begeleiden in de aanpak en de verschillende stappen van het Dream programma, ontvang je:

Het dossier « Ontdek je troeven »

Op basis van de vragenlijst “Ontdek je troeven” gaat de jongere een dialoog met zichzelf aan (moment van introspectie om zijn intrinsieke motivatie te ontdekken door middel van een test op basis van de Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode). De leerlingen denken ieder apart na over hun sterke punten, drijfveren en de sectoren die hen interesseren. Ze kunnen hun vragen ook stellen aan een volwassene of een vriend, om zich een idee te vormen van hoe anderen hem zien. Zo creëert Dream ook uitwisselingen tussen de jongere en zijn naaste omgeving over het ondernemerschap en de wereld van het werk.

Het dossier « Bereid je Dreamday voor »

Het dossier “Bereid je Dreamday voor” is bedoeld om leerlingen actief op zoek te laten gaan naar hun getuige. Het eerste deel van het dossier beschrijft “stap voor stap” de verschillende stappen van het proces en het tweede deel van het boekje biedt een schat aan praktische tips om contact op te nemen met de getuige, de getuige aan te schrijven, de ontmoeting voor te bereiden enz. Dit deel kan ook nuttig zijn voor leerlingen die een stage of studentenjob zoeken.

Meer lezenflèche DR
Outils DR fr


 

Je klas neemt deel aan de Dream Day en je bent op zoek naar een getuige...

Hoe kom je best met hem/haar in contact? Je kan hem/haar opbellen of een mailtje sturen.

Hier vind je enkele voorbeeldmails en gesprekken die je als basis kan gebruiken! Maar pas ze uiteraard aan in functie van je groep, je leerkracht, en in functie van je eigen schrijfstijl...

hier Lees hier wat je allemaal kan verwachten van je Dream ontmoeting

Voorbeeldmails

Via volgende links kom je terecht op voorbeeldmails die je kan gebruiken om een professional te contacteren. Je vindt er verschillende soorten mails, met weinig of veel details, formeel of losser.

Een kleine tip : het DREAM team krijgt af en toe mails van leerlingen. Sommige mailadressen zijn echt wel héél creatief... Ook al kunnen wij er soms echt mee lachen, let op en denk na over je mailadres voor je het gebruikt. Bekijk het met een kritisch oog en vraag je af welke reactie je kan verwachten indien je met dit adres een ontmoeting aanvraagt. Het is misschien de gelegenheid om een nieuw adres aan te maken? Dit adres kan je dan later ook gebruiken als je gaat solliciteren voor stages en (studenten) jobs.

ici GTerug

Telefoongesprekken

Wat moet je doen vóór je belt...

Denk na over wat je de persoon in kwestie wilt vertellen en vragen voor je hem opbelt.

Geef hem een beknopte uitleg over wie je bent en over DREAM, en stel hem de vraag of hij bereid is jullie te ontmoeten. In functie van de reactie van de persoon kan je daarna al dan niet ingaan op praktische en inhoudelijke aspecten.

Enkele tips om de moed niet te laten zakken!

Waarschijnlijk zal je meerdere keren moeten proberen voor je de persoon ook effectief aan de lijn krijgt. Dat is logisch, omdat een professional niet de hele dag achter zijn computer en naast zijn telefoontoestel blijft zitten: hij zit soms in vergadering, in zijn wagen, of vertoeft in het buitenland... Geef niet te snel op! Als je hem na een paar keer nog niet te pakken hebt gekregen, vraag dan zijn gsm nummer of zijn mailadres aan de persoon die de telefoon opneemt. Dan kan je hem op een andere manier contacteren.

We hopen dat je terechtkomt bij aangename en positief ingestelde personen. Veel professionals zijn ook zo! Je moet echter ook weten dat de stress en een vaak drukbezette agenda ervoor zorgen dat sommige mensen gehaast zijn, weinig tijd willen maken om te luisteren en soms zelfs geïrriteerd kunnen overkomen. Zeg hen dan dat je ze niet langer zal storen. Vergeet vooral niet kalm en beleefd te blijven, dit is van groot belang voor jouw imago en dat van je school en van Dream!

ici GTerug


Voorbeeldmails

Geachte...,

Ik heb uw gegevens gekregen via (naam van een persoon, website, organisatie...) . Ik contacteer u in het kader van het Dream programma .

Ik ben een leerling van het   (jaar)   in   (richting)   aan   (naam van de school) . Dit jaar nemen we deel aan de Dream Day. Dream heeft als doelstelling jongeren van de laatste graad van het secundair onderwijs te helpen met hun toekomstperspectieven. Deze actie bestaat al 20 jaar, meer dan 205.000 jongeren hebben er reeds aan deelgenomen in België. Meer informatie vindt u op www.step2you.be .

In het kader van dit project hebben we eerst op individuele basis nagedacht over onze drijfveren en onze interesses. Nu zijn we op zoek naar een professional die van zijn beroep houdt, en die bereid is ons gedurende een tweetal uur te vertellen over zijn parcours en zijn beroep. We hebben aan u gedacht omdat het beroep   (naam van het beroep) /de sector   (naam van de sector)   ons interesseert.

Zou u bereid zijn ons in dit kader te ontmoeten? Wegens organisatorische redenen zou de ontmoeting plaats moeten vinden op   (datum)   in de   (voormiddag/namiddag) . De ontmoeting kan plaatsvinden   op school/op uw werkplek .

Kan u me voor   (datum)   zeggen of u zal kunnen deelnemen ? Ik blijf ter beschikking voor verdere vragen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Met beleefde groeten,

Je naam

Je telefoonnummer

ici GTerug

Beste ...,

Heeft u al gehoord over het Dream project ? Tijdens deze actie krijgen leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs de kans een professional te ontmoeten. Deze ontmoeting duurt een tweetal uur en gaat over het parcours en het beroep van de professional. Zo helpt hij/zij de leerlingen bij het nadenken over hun studie- of beroepskeuze.

Dit jaar neemt onze klas deel. Wij zijn dus op zoek naar een professional die van zijn beroep houdt en die bereid is ons te ontmoeten op   (datum)   in de (voormiddag/namiddag) . Wij zijn een groepje van   (aantal)   leerlingen van het   (jaar)   in (richting)   aan   (naam van de school) .

Wij hebben uw gegevens gevonden via   (naam van een persoon, website, organisatie...) en uw   (beroep/sector)   interesseert ons. Zou u bereid zijn ons te ontmoeten?

Meer informatie over dit project vindt u op de website   www.step2you.be , en ik blijf ter beschikking voor verdere vragen.

Kan u me voor   (datum)   zeggen of u zal kunnen deelnemen ?

Alvast bedankt, en een prettige dag toegewenst,

Je naam

Je telefoonnummer

ici GTerug

Een professional zal onder de indruk staan als hij/zij ziet dat je al iets weet over zijn/haar beroep en/of zijn/haar parcours. Hij/zij wil ook graag weten wat je zo interesseert in dit beroep/sector/parcours. Aarzel dus zeker niet wat informatie te verzamelen voor je het mailtje schrijft...

Beste,

Ik ben een leerling van het (jaar) in (richting) aan (naam van de school) . Dit jaar nemen we deel aan de Dream Day. Dream heeft als doelstelling jongeren van de laatste graad van het secundair onderwijs te helpen met hun toekomstperspectieven.

Ons groepje van (aantal) leerlingen heeft interesse voor uw (beroep/profiel/sector/ervaring) als (naam van beroep/profiel/sector/ervaring) .

Daarna schrijf je waarom dit beroep, deze sector of deze ervaring je interesseert. Bijvoorbeeld:

« We lazen op het internet dat u aan het hoofd staat van een kleine onderneming die u zelf heeft opgericht. We vinden het boeiend een idee omgevormd te hebben tot een product of dienst. Wij zouden graag weten hoe u deze onderneming uit de grond heeft gestampt en wat het met zich meebrengt bedrijfsleider te zijn . »

OF

« Ons groepje zit in de richting « schoonheidsverzorging ». We zouden het erg op prijs stellen u te horen vertellen over uw beroep als schoonheidsspecialiste, en meer te weten te komen over uw verschillende taken en over wat een werkgever verwacht van een toekomstige schoonheidsspecialiste. Wij willen ook graag meer weten over de bio-producten die u gebruikt. »

OF

« We zitten in een economische richting en onze studiekeuze ligt nog niet vast. Wij willen dus graag iemand ontmoeten die ons kan vertellen over de economische wereld in het algemeen en over de verschillende toekomstmogelijkheden. Wij zouden het op prijs stellen u te ontmoeten. We denken dat u ons met uw ervaring als bankier uitleg zal kunnen verschaffen over uw sector, over de mogelijke studiekeuzes en over de verschillende beroepen in de economische sector. »

Of nog

« We hebben gehoord dat u bezig bent met het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen (of andere wetenschappelijke sector). De wetenschap boeit ons en we willen graag in een labo werken, we zouden dus graag weten hoe u deze functie bent gaan bekleden (studies, vorige functies...).  »

Bent u bereid ons op (datum) te ontmoeten om uw ervaring met ons te delen ?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie. Ik blijf ter beschikking voor verdere vragen.

Met vriendelijke groeten,

Je naam

je telefoonnummer

ici GTerug

Telefoongesprekken

De persoon is er niet...

Leerling : Hallo,  (je naam)   aan de lijn. Spreek ik met  (de heer of mevrouw Naam) ?

Persoon : Ze is er momenteel niet.

Leerling : Kan u me zeggen wanneer ik haar zal kunnen bereiken?

Persoon : Ik heb geen zicht op haar agenda, maar je kan deze namiddag proberen te bellen.

Leerling : Ok, ik bel na 16u terug. Bedankt!

De persoon is er niet... ander voorbeeld :

Leerling : Hallo,  (je naam)   aan de lijn. Spreek ik met  (de heer of mevrouw Naam) ?

Persoon : Hij is er momenteel niet.

Leerling : Kan u me zeggen wanneer ik hem zal kunnen bereiken?

Persoon : Hij is moeilijk te bereiken. Kan je me zeggen waarover het gaat?

Leerling : Ik zou hem graag aan de lijn hebben omdat ik een afspraak wil maken. Kan u mij zijn mailadres geven om hem een bericht te sturen?

Persoon : Ik geef je mijn mailadres. Je kan mij een berichtje sturen en ik geef het hem dan door.

Leerling : Ik stuur u vandaag een mailtje. Dank u wel!

De persoon is aanwezig...

Leerling : Hallo,  (je naam)  aan de lijn. Spreek ik met  (de heer of mevrouw Naam) ?

Pe rsoon : Ja, goeiedag.

Leerling : Mag ik u een paar minuten storen?

Persoon : Veel tijd heb ik niet, maar ik luister.

ici GTerug

Leerling : Ik ben (herhaal je naam) van de school (naam van je school). Ik zit in het 5 de/6 de/7de jaar, en dit jaar neemt mijn klas deel aan het DREAM project. DREAM wil leerlingen aansporen na te denken over hun toekomst, onder meer dankzij de ontmoeting met een persoon die van zijn job houdt en die er enthousiast over kan vertellen. In ons groepje zitten (aantal) leerlingen, en wij hebben interesse voor uw beroep/sector/studies. Zou u bereid zijn ons te ontmoeten om ons erover te vertellen en onze vragen te beantwoorden?

ici GTerug

Meerdere reacties zijn mogelijk! De persoon zal misschien nee antwoorden, of je laten voelen dat hij er geen tijd of zin voor heeft. In dit geval kan je beter beleefd afscheid nemen.

Als de persoon het wel ziet zitten, dan zal hij/zij er waarschijnlijk meer over willen weten. Welke vragen mag je verwachten?

Persoon : Wat verwachten jullie concreet van mij ?

Leerlingen : Wij zouden u graag gedurende een tweetal uur ontmoeten, om meer te weten te komen over uw beroep en uw parcours. Indien mogelijk zouden we u graag ontmoeten op uw werkplek om de uitleg nog concreter te maken. We beschikken over een gids, de Handleiding van de Getuige, die we kunnen opsturen. Daarin vindt u meer uitleg over de ontmoeting.

Persoon : Wie ligt aan de basis van deze organisatie? Jullie school?

Leerlingen : Onze school heeft ons ingeschreven in het Dream project. Dream wordt sinds 20 jaar overal in België georganiseerd. Elk jaar nemen +/- 8.000 jongeren deel. Voor meer informatie kunt u een kijkje gaan nemen op de website www.dreamday.be .

Persoon : Wanneer moet deze ontmoeting plaatsvinden

Leerlingen : Onze leerkracht vraagt ons de ontmoeting op datum in de voormiddag/namiddag te organiseren, indien dit voor u mogelijk is.

Persoon : Wie zal aanwezig zijn tijdens de ontmoeting

Leerlingen : We zijn een groepje van (aantal) leerlingen. Vermeld ook of een leerkracht aanwezig zal zijn of niet, of zeg hem dat je het hem later zal laten weten.

Wat moet ik jullie vertellen? Wat verwachten jullie van deze ontmoeting?

Hierop kan je verschillende antwoorden geven

  • Stel je groep voor: jullie leeftijd, jullie richting...

  • Leg uit waarom het beroep, de sector, het statuut of de studies van de persoon je interesseren :

   • Bijvoorbeeld : Later zouden we graag in de gezondheidssector werken. We willen graag meer te weten komen over de studies die je moet volgen om verpleger te worden, en over het verschil tussen werken als verpleger in een ziekenhuis en in een rusthuis.

   • Een ander voorbeeld : Een ander voorbeeld: U staat aan het hoofd van een onderneming: dit vinden we echt boeiend, maar het lijkt ook zo onbereikbaar. We willen graag weten wat u elke dag doet en wat je moet weten om bedrijfsleider te zijn.

   • Of nog : De meeste leerlingen van ons groepje zijn actief lid van een jeugdbeweging. Kinderen leiden, activiteiten organiseren... daar houden we van. Later willen we graag een beroep uitoefenen dat ons toelaat met jongeren te werken, activiteiten tot stand te brengen... We willen graag meer weten over uw ervaring als opvoeder

ici GTerug

Als de persoon op het einde van het gesprek niet zo enthousiast klinkt, of echt aarzelt, dan dring je beter niet te veel aan. De ontmoeting zal dan misschien niet overeenstemmen met je verwachtingen...

Indien de professional integendeel gemotiveerd is, zeg hem dan dat je erover spreekt met je groep, en dat je de afspraak snel zal bevestigen. Geef hem een uiterlijke datum waarop je hem opnieuw zal contacteren, en hou je er aan.

Bedank hem voor zijn beschikbaarheid en wens hem een prettige dag.

Veel succes ermee !

ici GTerug

ici DRHome


ici DRHome page